22 Mayıs 2024

Üyelik Şartları

Dernek tüzüğünde belirtildiği üzere;

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişilerin, üyelik hakkı vardır. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip olan kişiler, derneklere üye olma hakları sürekli veya süreksiz olarak kısıtlanmamış ve T.C. uyruklu olmaları gereklidir. Bu şartlara haiz kişilerden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar, belirtilen usule uygun olarak derneğe üye olabilirler.                

Derneğe üye olmak isteyenler,

25 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan her T.C. vatandaşı, derneğe üye olmak isteyen kişiler, dernekte üye olan diğer kişilere karşı her türlü konuda dürüst olmayı, üye olacakları bu derneğe her türlü koşulda sadakatle bağlı kalmayı, derneğinin hizmet etmeyi hedef aldığı bölgenin yararı için çalışabilecek bölgeciliğe sahip bulunmayı, gereken her türlü durumda yardımlaşmayı, ve bütün bu görevleri yaparken sürekli karşılaşacağı insan faktörü dolayısıyla hümanistliği kendi ilkeleri olarak kabul eder. Ayrıca üyeler derneğin amaçlarına ve ideallerine koşulsuz bir biçimde sadık kalacaklardır.

  1. Üyeler yapacakları çalışmalarda adalet prensibini bütün değerli girişimlerin üstünde tutacaklar ve kendi aralarında şahsi menfaatlerini ön planda tutmayıp bu konuda çalışmalar yapmayıp, dürüst olacaklardır.
  2. Dernek üyeleri için ticaret bir amaç değil bir araç olacaktır.
  3. Derneğe üye olmak isteyen herkes IGSİAD Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu giriş aidatını ve aylık üyelik aidatını, değişik zamanlarda yapılacak faaliyetlerde kullanılmak üzere toplanacak bedelleri ödemekle, tüzük hükümleri gereğince düzenlenecek fiyat listesi ve diğer hususlara uymakla sorumludur.
  4. Derneğe üyelik; Yazılı olarak derneğe üye müracaatı alınır, Yönetim kurulunun onayı ile de üyeliğe kabul olunur.