22 Mayıs 2024

IGSİAD Hakkında

Derneğimiz 2002 yılında IGAD ( Isparta Genç Atılımcılar Derneği ) olarak faaliyetine başlamıştır. Derneğimiz Isparta’nın sosyo – ekonomik ve kültürel yapısında önemli projelere öncülük etmiş olup, Isparta için yapılacaklarda fikri alınan bir Sivil Toplum Kuruluşu olmuştur.

Derneğimiz; kamuoyuna, yerel yönetimlere, meclise ve hükümete sesini duyurmak, bölge kalkınması için güç birliği oluşturmak, Sanayici ve İş İnsanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlayabilmek ve aynı zamanda bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini korumak amacı ile kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, 2006 yılında merkezi İzmir’de yer alan BASİFED (Batı Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ve İstanbul merkezli TÜRKONFED’e (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) üye olarak IGSİAD ( Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği ) adını almıştır. 2011 yılında TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren derneklerin üye olduğu BAKSİFED’in ( Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) kurucu üyesi olarak yer almaktadır.

IGSİAD Parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmalarına devam etmektedir.